Zaznacz stronę

Terapia biorezonansem jest dość nowym kierunkiem w medycynie prewencyjnej. W tego typu leczeniu wykorzystuje się najnowszą wiedzę o współczesnej biofizyce. Zasada oddziaływania biorezonansu polega na użyciu własnych wibracji elektromagnetycznych, które występują w dowolnym czasie, z wszystkimi procesami życia i kontroli zachodzącymi w ciele.

Elektroda i kabel przechwytują te drgania i kierują je do specjalnego urządzenia elektronicznego. Tutaj są one modyfikowane, po czym zmieniona częstotliwość drgań ponownie wraca do danej osoby. W związku z tym, można stwierdzić, że człowiek jest leczony własną energią.

Terapia biorezonansowa pomaga zniszczyć lub zredukować zmian chorobowe. To aktywuje siły odpornościowe organizmu. Należy również zauważyć, że ta metoda nie powoduje skutków ubocznych. Podczas leczenia nie ma żadnego napromieniowania, dlatego jest odpowiednia zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Terapia biorezonansowa może być stosowana prawie w każdej chorobie. Podczas wykorzystywania tej metody nie stosuje się ani dodatnich, ani ujemnych impulsów.

Jak wygląda terapia biorezonansowa?

Obecnie istnieją dwie główne metody przeprowadzania procedury terapii biorezonansowej.  Pierwszą metodą jest wewnętrzna terapia, w której wykorzystuje się naturalne drgania elektromagnetyczne organizmu ludzkiego, które poddano specjalnej procedurze.

Druga metoda to zewnętrzna terapia biorezonansowa, w której dodawane są sygnały zewnętrzne. Dzięki tym sygnałom poszczególne narządy i układy ciała wchodzą w rezonans. W tym przypadku terapia może zawierać pola magnetyczne i elektryczne. Pola te są dawkowane za pomocą odpowiednich wzorców częstotliwości rezonansowej z wykorzystaniem odpowiednich programów.

Drgania pobrane z ręki pacjenta dochodzą do wejścia urządzenia, wykonywana jest ich filtracja, następnie drgania są odwracane, wzmacniane i podawane z urządzenia do drugiej ręki pacjenta. Jednocześnie wygaszane są patologiczne wahania, a normalne, fizjologiczne są tylko nieznacznie osłabione.

Każdej osobie poddającej się terapii biorezonansowej specjalista uzmysławia, że spowoduje ona usunięcie toksyn nagromadzonych w organizmie, w związku, z czym zostanie zalecone odpowiednie nawodnienie organizmu (około 2 litrów wody w ciągu 12 godzin). Takie działanie usprawni mechanizm wydalania toksyn z ciała.

Dlaczego terapia biorezonansowa jest uważana za zupełnie bezpieczną?

Podstawą tej metody jest wykorzystanie naturalnych drgań elektromagnetycznych, urządzenie nie powoduje szkód w organizmie i jest bezpieczne. Pierwsza metoda to diagnostyka lub testowanie biorezonansowe, a druga to terapia biorezonansowa. Terapii i diagnozie, stawiane są różne zadania. Jak wiadomo każda terapia nie będzie skuteczna bez diagnozy.

Należy pamiętać, że terapia biorezonansowa nie neguje tradycyjnej medycyny, a zakłada się, że jest ona metodę pomocniczą w diagnostyce i terapii różnych chorób. Za pomocą tego typu metody można nie tylko leczyć, ale także angażować się w rehabilitację i profilaktykę. Ta technika może być łączona z każdym innym środkiem terapeutycznym.

Artykuł napisany dzięki serwisowi: bioanna.com.pl