Zaznacz stronę

Gmina Strzyżów to niewielka wiejsko-miejska osada leżąca w województwie podkarpackim. Mała, ale bardzo ciekawa pod względem turystycznym, ze względu na dużą ilość szlaków turystycznych. Oto zestawienie 6 najciekawszych z nich:

  1.  Zielony szlak turystyczny Strzyżów – Brzeżanka – Bondarówka – szlak o długości 11 km wyznakowany w roku 1975. Jest to zarówno szlak pieszy, jak i rowerowy. Rozpoczyna się w Strzyżewie, biegnie poprzez grzbiet Brzeżanki, poprzez Bondarówkę, Węglówkę, przebiega przez Królewską Górę, czyli miejsce gdzie zielony szlak łączy się z niebieskim, a kończy się w Krośnie;
  2.  Czarny szlak turystyczny do Żarnowej swój początek ma w Babicy, przechodzi kolejno przez Lubenię, Połomię, Działy, Żarnową, dolinę Stobnicy, kończąc na Paśmie Brzeżanki, gdzie połączy się ze szlakiem zielonym;
  3. Ścieżka przyrodniczo–dydaktyczna jest stosunkowo krótka, bo liczy sobie tylko trochę ponad 2, 5 km. Na długości całej ścieżki znajduje się 10 tablic, przedstawiających jak wygląda życie lasu, jakie możemy spotkać w nim gatunki roślin i zwierząt. Dla miłośników spania ''pod chmurką'' nad potokiem powstało pole biwakowe;
  4. Szlak Strzyżów–Brzeżanka–Bonarówka–Żyznów–Godo­wa–Strzyżów – trasa licząca sobie ok. 22 km, na mapach oznaczona kolorem zielonym. Jest to głównie ścieżka rowerowa, prowadząca przez przez naj­większe partie wzniesień Pogórza Strzyżowsko-Dynow­skiego;
  5. Szlak Strzyżów–Żarnowa–Strzyżów – oznaczona na mapie kolorem purpurowym, jest to krótka, łatwa i przyjemna trasa rowerowa ( mniej więcej liczy sobie 10km). Na trasie mamy jeden z najpiękniejszych zabytków tego regionu – barokowo-klasycystyczny pałac z końca XVIII wieku
  6. Szlak Strzyżów–Brzeżanka–Wysoka Strzyżowska – -bardzo trudna trasa rowerowa, do pokonania jest mnóstwo bardzo stromych zjazdów i podjazdów – 16 kilometrowa trasa z pewnością nie nadaje się dla amatorów, pokonanie jej wymaga nieco doświadczenia